6. Plzeňský den karcinomu prostaty 5. - 30. 11. 2020


6. Plzeňský den karcinomu prostaty 5. - 30. 11. 2020

formou internetového webináře

Odborný seminář je hodnocen 6 kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Účastníci nehradí žádný účastnický poplatek. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce č. 60194.

Online přenos

6. Plzeňský den karcinomu prostaty 5. - 30. 11. 2020

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tyto stránky potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 40/1995 Sb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, a pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky.