4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018


Dovolte, abychom vaši společnost pozvali k účasti na 4. Plzeňském dnu karcinomu prostaty, který by se měl stát novou akcí ve vašem kongresovém kalendáři i pro příští roky. Při této příležitosti si vám dovolujeme nabídnout možnost prezentace vaší společnosti nebo vašich produktů formou výstavní prezentace menších rozměrů. Současně bychom rádi požádali o sponzorské příspěvky, které poslouží k vysoké úrovni realizované akce.

Přihlášku na 4. Plzeňský den karcinomu prostaty konaný dne 6. listopadu 2018 stahujte zde.

Možnosti podpory:

Platinový sponzor - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí. Promítání loga v sále o přestávkách. Výběr místa k umístění prezentace. Logo v abstraktech vyvěšených na webových stránkách u příslušného ročníku. Materiály pro všechny účastníky.

Generální sponzor - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí. Výběr místa k umístění prezentace. Logo v abstraktech vyvěšených na webových stránkách u příslušného ročníku. Materiály pro všechny účastníky.

Hlavní sponzor - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí. Možnost firemní prezentace formou roletky.

Sponzor - uvedení loga v programu, na webových stránkách a na tabuli partnerů v sále a předsálí.