4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018


4. Plzeňský den karcinomu prostaty

dne 6. 11. 2018, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
8.00 – 9.00 příjezd účastníků
Slavnostní zahájení ředitelem FN Plzeň MUDr. V. Šimánkem, Ph.D.
9.00 – 9.10 Úvodní slovo: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

I. blok: Diagnostika - 09.10 – 10.30 (Předsednictvo: Hes O., Malán A., Fínek J.)

1. Fínek J.:  Prostatický karcinom v záři reflektorů (30 min.) (30 min)
2. Hes O.: Gleason skóre v roce 2018, perspektivy acinárního a intraduktálního karcinomu(20 min)
3. Ferda J.: Nové možnosti diagnostiky u karcinomu prostaty – PSMA-PET(20 min)
4. Diskuze(10 min)

Coffee break - 10.30 – 10.50

II. blok: Lokalizovaný karcinom prostaty - 10.50 – 12.30 (Předsednictvo: Dolejšová O., Odrážka K., Svoboda T.)

1.Sedláčková H., Dolejšová O., Vavřík T., Hes O., Ferda J., Hora M.: Nový diagnostický algoritmus karcinomu prostaty - Úloha PHI, softwarové fúzní biopsie MR/TRUS a 68Ga-PSMA-11 PET/MR(20 min)
2.Stránský P.: Plastika tříselné kýly a LSK radikální extraperitoneální prostatektomie(15 min)
3.Odrážka K.: Novinky v radioterapii karcinomu prostaty(30 min)
4.Soumarová R.: Možnosti využití BRT v primární léčbě a u lokálního relapsu karcinomu prostaty(20 min)
5.Diskuze(15 min)

Oběd 12.30 – 13.15

III. blok: Pokročilý a metastatický karcinom prostaty - 13.15 - 14.55 (Předsednictvo: Katolická J., Matoušková M., Fínek J.)

1. Katolická J.: Současný stav imunoterapie u karcinomu prostaty(20 min)
2. Matoušková M.: Metody WW a AS a volba vhodných pacientů(20 min)
3. Svoboda T.: Známe optimální sekvenci v léčbě mCRCP?(15 min)
4. Korunková H.: Zkušenosti s Radiem223 u našich pacientů(20 min)
5. Diskuze(15 min)

Cca 15.00 Závěrečné slovo prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.