3. Plzeňský den karcinomu prostaty 9. 11. 2017Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Medworld s.r.o. si vás dovoluje pozvat na

3. Plzeňský den karcinomu prostaty 9. 11. 2017

který proběhne v přednáškovém sále

ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

dne 9. 11. 2017 od 9:00 do 16:30.
garantem je prof. MUDr. Jindřich Fínek

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře, a to nejpozději do 6. 10. 2017.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 3. Plzeňského dne karcinomu prostaty.

Přihláška na 3. Plzeňský den karcinomu prostaty 9. 11. 2017
Přihláška na 3. Plzeňský den karcinomu prostaty 9. 11. 2017

Děkujeme,

vaše přihláška byla přijata.