4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Medworld s.r.o. si vás dovoluje pozvat na

4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018

který proběhne v přednáškovém sále

ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

dne 6. 11. 2018 od 9:00 do 16:30.
garantem je prof. MUDr. Jindřich Fínek

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře, a to nejpozději do 6. 10. 2018.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 4. Plzeňského dne karcinomu prostaty.

Přihláška na 4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018
Přihláška na 4. Plzeňský den karcinomu prostaty 6. 11. 2018

Děkujeme,

vaše přihláška byla přijata.