2. Plzeňský den karcinomu prostaty 15. 11. 2015Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Medworld s.r.o. si vás dovoluje pozvat na

2. Plzeňský den karcinomu prostaty 15. 11. 2016

který proběhne v přednáškovém sále

ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

dne 15. 11. 2016 od 9:00 do 16:30.
garantem je prof. MUDr. Jindřich Fínek

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním tohoto formuláře, a to nejpozději do 31. 10. 2016.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

Realizační tým 2. Plzeňského dne karcinomu prostaty.

Přihláška na 2. Plzeňský den karcinomu prostaty 15. 11. 2016
Přihláška na 2. Plzeňský den karcinomu prostaty 15. 11. 2016

Děkujeme,

vaše přihláška byla přijata.